Приятелството

Приятелството е хоризонт,
който се разширява всеки път,
когато го приближим.

***

Приятелството,
което се основава на признателност
е като снимка, която избледнява с времето.
{START_COUNTER}