Шегаджийски

Катеричка Рунтавелка
се качила на табелка
и извикала "Ура.
да живее любовта!"

***

Никога не се целувай пред входната врата,
защото любовта е сляпа, но съседите не са!

***

Да сте живи и здрави
като ТКЗС-нски крави.
Да сте все тъй красиви
като прасета диви.
Да сте много богати като гнили домати!

***

Да си жив и здрав
и да умреш прав.
А за Нова година
да те хване СПИН-а.
А пък за наградка
да те гръмнат с пирадка.
И да идеш накрая
в Ада вместо във Рая!




{START_COUNTER}